Охрана труда

Федеральный закон №426 ФЗ от 28.12.2013г.federalnyy-zakon-no426-fz-ot-28-dekabrya-2013-g

ПРИКАЗ от 24 апреля 2015 г. N 250н prikaz-ot-24-aprelya-2015-g-n-250n

ПРИКАЗ от 22.09.14г. №652н prikaz-ot-220914g-no652n

Положение о трехступенчатом контроле polozhenie-o-trehstupenchatom-kontrole-za-ohranoy-truda

Общее положение об уполномоченном лице по охране труда obshchee-polozhenie-ob-upolnomochennom-po-ohrane-truda

Приказ от 04.08.15г. №412 prikaz-ot-4-avgusta-2015-g-n-412